Usługi i przemysł

Dlaczego recykling i odzysk odpadów jest ważny?

Dlaczego powinno się poddawać odpady recyklingowi? To dość prosta koncepcja. Przekształcenie czegoś starego w coś nowego przynosi wiele korzyści środowisku. Materiały i zasoby naturalne nie są marnowane. Energia jest oszczędzana podczas procesu produkcyjnego. Mniej odpadów trafia na wysypiska śmieci. Nie wspominając o tym, że recykling pomaga chronić dziką przyrodę oraz, co nie zawsze jest oczywiste, pomaga również tworzyć dobrze płatne miejsca pracy.

Recykling i odzysk odpadów – korzyści

recykling i odzysk odpadów opakowaniowychZasoby naturalne na świecie są ograniczone, a niektórych z nich już brakuje. Na poziomie podstawowym recykling i odzysk odpadów opakowaniowych z papieru i drewna oszczędza drzewa i lasy. Tak, można sadzić nowe drzewa, jest to nawet pożądane, ale nie można zastąpić dziewiczych lasów deszczowych lub starych lasów, gdy zostaną utracone. Recykling plastiku oznacza tworzenie mniej nowego tworzywa, co jest zdecydowanie dobrą rzeczą, zwłaszcza że zwykle jest on wytwarzany z węglowodorów z paliw kopalnych. Recykling metali oznacza mniejsze zapotrzebowanie na ryzykowne, kosztowne i niszczące wydobycie i wydobycie nowych rud metali. Recykling szkła z kolei zmniejsza potrzebę korzystania z nowych surowców, takich jak piasek – trudno w to uwierzyć, ale zapasy niektórych rodzajów piasku zaczynają być coraz mniejsze na całym świecie. Kolejnym powodem, dal którego recykling jest tak ważny jest  ochrona ekosystemów i dzikiej przyrody. Recykling zmniejsza potrzebę uprawy, zbioru lub wydobywania nowych surowców. To z kolei zmniejsza szkodliwe zakłócenia i szkody wyrządzane światu naturalnemu: mniej lasów jest wycinanych, rzeki nie zmieniają kierunku, dzikie zwierzęta nie ulegają wypadkom i nie są zmuszane do przeniesienia się winne miejsce. Ponowne wykorzystywanie surowców powoduje także mniejsze zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza. Wytwarzanie produktów z materiałów pochodzących z recyklingu wymaga mniej energii niż wytwarzanie ich z nowych surowców. Czasami jest to ogromna różnica w energii, która może przynieść bardzo znaczące oszczędności.

Prawda jest taka, że ​​wszyscy muszą przede wszystkim nabrać nawyku używania mniejszej ilości rzeczy. A rzeczy, których się używa, powinny być ponownie wykorzystane w jak największym stopniu przed recyklingiem, aby zminimalizować odpady. Pomogłoby to znacznie w odpowiedzi na globalne wyzwanie w zakresie gospodarki odpadami. Ważne jest, aby połączyć wysiłki w zakresie gospodarowania odpadami ze zwiększonymi apelami o bardziej zdecydowane działania rządu na rzecz ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych.