Sprzęt

Kamery wysokiej rozdzielczości

System monitorowania o wysokiej rozdzielczości był ogromnym krokiem naprzód, bo do tej pory zwykle przyszło nam obsługiwać stare i przedatowane systemy, które nie miały ani dobrej jakości, ani też funkcjonalności. Nowe systemy monitorowania o najwyższych rozdzielczościach bardzo ułatwiały pracę, jeśli były właściwie zainstalowane i posiadały odpowiednio dobre urządzenia, co jednak zdarzało się zaskakująco rzadko. Oszczędności często prowadziły do całkowitego zniwelowania wszystkich zalet systemu wysokiej rozdzielczości przez użycie kamer o zbyt słabej jakości.

Kamery monitorowania o najwyższych rozdzielczościach

kamery ahdNawet najlepszy system monitorowania wizyjnego nie mógł osiągnąć lepszych parametrów niż urządzenia monitorujące, z którymi współpracował, dlatego nie było niczym dziwnym iż w wielu przypadkach nie było żadnej widocznej różnicy po wymianie systemu, gdyż cały czas pracował na tych samych urządzeniach. Do osiągnięcia prawdziwie imponujących osiągów, potrzebne jednak były kamery ahd o zwiększonej rozdzielczości obrazu. Kamery takie były bardzo często wzorowane na kamerach filmowych, choć były oczywiście o wiele mniejsze. Obraz rejestrowany przez owe kamery zapisywany był w rozdzielczościach niemożliwych do osiągnięcia przez bardziej standardowe urządzenia, choć oczywiście wymagało to zastosowania o wiele większych dysków w rejestratorach, bo tak dokładny obraz zajmował ogromne ilości miejsca magazynowego. By w pełni wykorzystać możliwości systemu o wysokiej rozdzielczości, większość kamer była modelami obrotowymi, które były zarówno o wiele bardziej wygodne niż statyczne odmiany, ale zapewniały również o wiele większe pokrycie monitorowanej przestrzeni. Z tego też powodu były one idealnymi urządzeniami do miejsc o dużej powierzchni, centrów handlowych i przemysłowych, gdyż jedna kamera, mimo o wiele wyższej ceny, mogła z powodzeniem zastąpić wiele urządzeń statycznych, a cały plan monitorowania oparty na takich kamerach wymagał o wiele mniejszej ilości urządzeń, jednocześnie zyskując na jakości i dokładności systemu.

Z racji wymaganej jakości obrazu, kamery te były wyposażone w filtry ruchu i zakłóceń, szczególnie przydatne podczas dynamicznej obserwacji, i całkowicie niwelowały każde rozmycie obrazu spowodowane szybkim poruszeniem kamery. Wiele modeli kamer o wysokiej rozdzielczości posiadało również wzmacniane obudowy, z powodu większej ilości delikatnych układów elektronicznych, użytych do ich produkcji. Były one więc często trudniejsze do uszkodzenia niż nawet statyczne, proste odmiany kamer.