Wygląd i zdrowie

Leczenie z alkoholizmu w ośrodkach NFZ

Choroba alkoholowa dotyka ludzi bez względu na wiek, pochodzenie społeczne i wykształcenie. Doprowadza do ruiny zarówno życie zawodowe jak i rodzinnej i często jest przyczyną problemów finansowych i mieszkaniowych. Osoby uzależnione poprzez nadużywanie alkoholu często tracą pracę, najbliższych i przyjaciół. Leczenie jest niezwykle trudne i bez zaangażowania osoby uzależnionej oraz profesjonalnej opieki nie przynosi należytych skutków. Cały proces leczenia najczęściej odbywa się w ośrodkach terapeutycznych specjalizujących się w leczeniu uzależnień.

Profesjonalne leczenie uzależnień alkoholowych

ośrodek leczenia uzależnień od alkoholu nfzMożna w nich liczyć na specjalistyczne porady i terapię, a także na konsultacje lekarzy i psychologów. W zależności od potrzeb w dobierane są odpowiednie techniki i sposoby leczenia. Najlepszy jest zamknięty ośrodek leczenia uzależnień od alkoholu NFZ refunduje pobyt wraz z całym procesem terapii w wielu profesjonalnych placówkach leczących z uzależnień alkoholowych i narkotykowych. Ośrodki poza leczeniem fizycznym oferują również pomoc psychologiczną i terapeutyczną, a także warsztaty i pracę w grupach terapeutycznych. Specjaliści dostosowują właściwy rodzaj leczenia do rodzaju i zaawansowania uzależnienia, zapewniając fachową pomoc i komfortowe warunki. Poza detoksem stosowane są również różnego rodzaju terapie ułatwiające wyjście z nałogu i przygotowująca do życia bez alkoholu. Leczenie w ośrodkach zamkniętych jest znacznie łatwiejsze, gdyż odcina osobę uzależnioną od środowisko i starych mechanizmów zachowań. Odizolowanie od pokus, stała kontrola i możliwość korzystanie z terapii indywidualnej daje bardzo dobre efekty leczenia alkoholizmu. Zaangażowanie osoby uzależnionej jest niezwykle ważne, gdyż bez jej udziału terapia jest bezskuteczna i krótkotrwała w skutkach. Bardzo często ośrodki prowadzą terapie grupowe umożliwiające wspieranie się nawzajem osób uzależnionych. Umiejętność dzielenia się problemami z innymi współuzależnionymi jest jednym z etapów terapii.

Podczas pobytu osoba uzależniona zostaje poddana kompleksowym badaniom określającym stan zdrowia psychicznego i fizycznego. W szczególnych przypadkach prowadzone jest leczenie chorób współistniejących, często wywołanych przez wieloletnie nadużywanie alkoholu. Pobyt w ośrodku uzależniony jest od postępów, a także stopnia uzależnienia i najczęściej trwa od kilkunastu dni nawet do roku czasu. W przypadku refundacji określone są ściśle warunki pobytu i czas korzystania z terapii. Bardzo często ośrodki prowadzą również terapię dla najbliższych i osób pośrednio dotkniętych problemem alkoholowym.