Wprowadzanie najlepszego benchmarkingu w firmie

W każdej firmie, w której prowadzone są jakiekolwiek transakcje finansowe, powinno być wszystko rzetelnie dokumentowane. Jest to ważne nie tylko ze względu na działalność firmy ale również pozytywne przejście przez liczne kontrole organów urzędowych, które jeśli chodzi o podatkowanie i udokumentowanie czy udowodnienie prawidłowości transakcji w firmie, jest częste i kontrole mogą przebiegać bardzo skrupulatnie i dokładnie.

Na czym polegają benchmarking i ceny transferowe?

najlepszy benchmarking ceny transferoweWarto więc prowadzić analizy, które pozwolą posiłkować się argumentami podczas takich kontroli. Wiadomo, że najlepszy benchmarking ceny transferowe pokaże na analizie, w ten sposób, że porówna ceny transferowe w obszarze działalności i na podstawie przeprowadzonej analizy można udokumentować prawidłowość transakcji. Benchamrk nie jest słowem, które stosowane jest w jakimkolwiek polskim akcie prawnym, jednak jest to słowo często stosowane w firmach, służące do określenia właśnie takich analiz cen transferowych. Celem benchamrkingu jest porównanie i wykazanie, czy transakcja został przeprowadzona na warunkach rynkowych, to jest takich transakcji, które zawarłyby podmioty działające niezależnie. Prosto rzecz ujmując- chodzi o to, aby udowodnić organom kontrolnym, że strony przeprowadzające transakcję nic nie zmieniły i nie zniekształciły w celu osiągnięcia własnych korzyści finansowych. Benchmark jest więc obowiązkową częścią dokumentacji cen transferowych. Obowiązki dokumentacyjne muszą być wypełnione przez dane firmy i są one podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia kontroli pod kątem prawidłowości przebiegu transakcji w firmie. Jeśli podatnik w trakcie kontroli poprzez dokumentację i odpowiednie analizy jest w stanie wykazać, że warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi odnośnie danych transakcji prowadzone były na podstawie analiz benchmarkingowych, na pewno organy kontroli nie będą wykazywały znacznej chęci sprawdzania tego skrupulatnie i dokładnie, ponieważ jest dobra podstawa do obrony prawidłowości działania przez przedsiębiorcę.

Wprowadzanie zmian w firmie, nowych dokumentacji i analiz wymaga znajomości prawa podatkowego i na pewno warto zatrudnić w tym zakresie osoby profesjonalne i wykwalifikowane. Jest to bowiem ważna część pracy firmy- podatkowanie transakcji jest sprawdzane często przez organy kontroli a przeprowadzenie czegoś bez podstawy i bez odpowiedniej analizy może być uznane za nieprawidłowość, przez którą na firmę mogą zostać nałożone bardzo wysokie sankcje pieniężne.